Onze maatschappij wordt steeds drukker. Er wordt altijd maar meer verwacht en het aantal mensen met burn-out klachten stijgt. Een burn-out ontstaat wanneer je langdurig onder stress staat en er sprake is van chronische overprikkeling of overspanning in combinatie met te weinig hersteltijd. Het gevolg is dat je je opgebrand voelt, zowel lichamelijk als mentaal. Vaak wordt gedacht dat deze stress vooral werkgerelateerd is, maar meestal is het een samenspel van werk, privé en persoonskenmerken (zoals hoogsensitiviteit of perfectionisme).

Typische symptomen van een burn-out zijn:

  • Fysieke klachten zoals hoofdpijn, spierpijn, slapeloosheid, vermoeidheid die niet voorbij gaat, slapeloosheid, hyperventilatie, hartkloppingen, hyperventilatie,…
  • Psychische klachten zoals neerslachtigheid, laag zelfbeeld, geheugenproblemen, een opgejaagd en prikkelbaar gevoel, makkelijk huilen, concentratieproblemen, niet meer kunnen relativeren, angstklachten, onverschillig worden tov werk of gezin,…

Het is belangrijk om deze klachten altijd serieus te nemen. Onze ervaring leert ons dat hoe langer mensen wachten met hulp zoeken, hoe langer de hersteltijd.

Essensi - Burn-out

Onze behandeling bestaat uit een aantal delen:

  • De primaire focus ligt op het fysieke en mentale herstel. Er worden tools aangereikt om rust en ontspanning te vinden, om te gaan met gevoelens van overprikkeling, te werken aan lichamelijke gezondheid en op zoek te gaan naar een nieuwe energiebalans.
  • In tweede instantie gaan we de onderliggende patronen onderzoeken, zoals (werk)verslaving, hoogsensitiviteit, perfectionisme, people pleasing gedrag,… We gaan met deze zaken aan de slag en bouwen zo aan meer veerkracht.
  • Tot slot gaan we de aangeleerde tools toepassen in de praktijk, waarbij we ook oog hebben voor hervalpreventie.

We maken hierbij gebruik van verschillende methodieken en therapiestromingen: cognitieve gedragstherapie, ACT, systeemtherapie, innerlijk kindwerk, voice dialogue, lichaamsgericht werk, hartcoherentie,… Ons team combineert degelijke opleiding en werkervaring met ervaringsdeskundigheid op vlak van burn-out, hoogsensitiviteit en verslaving.