Wat is codependentie?
Codependentie is een geheel aan gedragspatronen (of
overlevingsmechanismen) die ontstaan zijn ten gevolge van trauma.
Codependents proberen met hun gedrag controle uit te oefenen op andere
mensen (bijvoorbeeld door te pleasen, door zichzelf weg te cijferen, door
reddersgedrag of verantwoordelijkheid over te nemen,…), waarbij de focus
vooral op de ander ligt ten koste van de eigen noden/gevoelens en de eigen
grenzen. Ze verliezen zich letterlijk in de ander. Hierdoor slagen ze er niet in
om gezonde evenwaardige relaties op te bouwen.
De symptomen kunnen variëren maar zijn doorgaans in vijf categorieën van
patronen
in te delen:

 • Toegeeflijkheid: zich aanpassen aan de ander, zichzelf wegcijferen, de
  eigen waarheid opgeven om de goedkeuring van de ander te krijgen,…
 • Lage eigenwaarde: gevoelens van minderwaardigheid en inferioriteit
 • Vermijding: het vermijden van gevoelens, echte intimiteit of moeilijke
  situaties
 • Ontkenning: het minimaliseren of niet aanvoelen van de eigen gevoelens
 • Controle: de drang om mensen, situaties en gevoelens onder controle te
  houden
Essensi - Codependentie

Aan het begin van jouw behandeling wordt een individueel behandelplan op maat gemaakt, waarbij een combinatie van individuele en groepssessies, alsook ondersteuning van familie mogelijk is.

Tijdens de behandeling reiken we jou de tools aan om een sterk herstel en een gelukkig leven uit te bouwen. Hierbij gaan we op zoek naar de onderliggende patronen van jouw gedrag en versterken we jou in het leren omgaan met moeilijke situaties of gevoelens.

We maken gebruik van verschillende methodieken en therapiestromingen: cognitieve gedragstherapie, ACT, systeemtherapie, innerlijk kindwerk, voice dialogue, lichaamsgericht werk, hartcoherentie,… Daarnaast wordt het 12-stappen Minnesota model als hulpmiddel gebruikt doorheen de behandeling. Ons team bestaat uit ervaringsdeskundigen en een klinisch psycholoog, die elk vanuit hun expertise de nodige ondersteuning bieden.

Meer info volgt later, maar neem gerust al contact op met ons voor een kennismakend gesprek.