Kirsten Jacops

KLINISCH PSYCHOLOOG

Sinds 2013 mag ik mezelf klinisch psycholoog noemen en ik werk als zelfstandige in bijberoep sinds 2018. Als jongere (vanaf 15 jaar) of volwassene kun je bij mij terecht met uiteenlopende klachten, zoals depressieve gevoelens, burn-out, laag zelfbeeld, angsten, relatieproblemen,… In een eerste gesprek ga ik samen met jou kijken waar je noden liggen en of ik de juiste persoon ben om jou hier in te begeleiden. Ik hecht hierbij veel waarde aan een warm contact, waar je in alle openheid kunt spreken maar waar ook ruimte is voor positiviteit en humor.